D O R P S - D N A

Het vastleggen van de kwaliteiten van een dorp of stad is de basis voor de DNA-methodiek die ontwikkeld is door N0.0RDPEIL. Hiermee wordt het verleden herkenbaar in kaart gebracht in het zogenoemde dorps-DNA. 

Het ontrafelen van de kwaliteiten in vier verschillende lagen (vier ‘dragers’; groen, water, wegen en bebouwing) zorgt ervoor dat de (historische) structuur van het dorp in beeld wordt gebracht. Juist die historische identiteit vormt de basis voor de kwaliteit, de gebiedsspecifieke kenmerken en de typerende bouwstenen van de dorpen waardoor elk dorp (of stad) herkenbaar is.

Eigentijdse ontwikkelingen die voortbouwen op die historische identiteit versterken de kwaliteit en de samenhang. Bij de planvorming wordt met deze methodiek gewerkt om nieuwe ‘dragers’ te ontwikkelen die zich hechten aan bestaande dragers.

Uit ervaring blijkt dat met name het ontrafelen van een gebied er voor zorgt dat de ruimtelijke opbouw van dorp/stad weer wordt begrepen. Dat zorgt voor nieuwe inzichten bij nieuwe ontwikkelingen. Dat heeft tot resultaat een eigentijdse hechting van nieuwe ontwikkelingen, voortgeborduurd op historische structuren.


DNA-methodiek  meer informatie